Heeft u een vraag?

Openingstijden

Maa - Vri 8.30 - 17.00

Afspraakherinnering:

Ik stuur u een afspraakherinnering d.m.v. een email, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht u onverhoopt geen herinnering van mij hebben ontvangen dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak.

Te laat verschijnen op uw afspraak:

Met het te laat verschijnen op uw afspraak riskeert u een annulering als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien. Probeert u minimaal 10 minuten voor tijd aanwezig te zijn.

Niet nagekomen afspraak:

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Ik ben dan in de gelegenheid om een andere patiënt te behandelen. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. De mondhygiënist hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behoud ik het recht om u uit te schrijven als patiënt.

Uw gegevens:

Mochten uw persoonlijke gegevens veranderen, dan wil ik u vragen dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven, zodat ik het kan aanpassen in uw dossier. (bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, e-mailadres, huisarts of tandarts) Dit geldt ook voor een verandering met betrekking tot uw adresgegevens, zorgverzekering of gezondheid.

Gezondheidsvragenlijst:

Ik zal u altijd verzoeken om bij uw eerste bezoek een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van (levens)belang dat u dit volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen. Wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatie dient u aan mij door te geven.

Uw eigendommen:

Waak zelf over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten en uw jassen, tassen en dergelijke mee te nemen de behandelkamer in. Het gebruik van de kapstok is voor eigen risico.

Betalingen:

Het is niet mogelijk om uw nota direct te betalen na de behandeling. Ik verstuur de nota via de mail. Deze zal altijd eerst ingediend worden bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw verzekering en uw budget, ontvangt u een eventuele (rest)nota thuis. Onbetaalde nota’s worden overgedragen aan een incassobureau wat hoge kosten met zich mee kan brengen.

Mobiele telefoons:

Bellen in onze wachtkamer wordt niet op prijs gesteld, dit kan andere patiënten of onze baliemedewerkers storen. Ik verzoek u vriendelijk om de beltoon van uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de behandelingen.

Roken:

Het is verboden binnen of bij de ingang van de praktijk te roken. Uitgetrapte sigaretten vinden wij liever niet bij de ingang van de praktijk.

Huisdieren:

Omtrent de strenge eisen van de hygiëne zijn huisdieren in de praktijk niet toegestaan.

Privacy en geheimhoudingsplicht:

Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim c.q. de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik geen informatie over u mag verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ik ben niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch patiëntendossier. (EPD) Voor inzage door derden is altijd uw schriftelijke toestemming nodig. Uitzonderingen hierop zijn de zorgverzekeraars. Sinds juli 2010 kunnen zij zonder uw toestemming over uw gegevens beschikken.

Privacyverklaring