Heeft u een vraag?

Openingstijden

Maa - Vri 8.30 - 17.00

Maatregelen betreft het Coronavirus
Bavel, 7 mei 2020

LS,

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.
De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.
Ik zal beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg.
Het beleid dat ik volg is dat ik alleen mensen in de praktijk toelaat waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn.
Indien er met u een afspraak is gemaakt en mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. In de herinneringsmail van de afspraak vindt u een linkje voor een vragenlijst, wilt u deze net voor de behandeling invullen?

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, wil ik u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. Ik verzoek u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen.
 • Volg de aanwijzingen die aangegeven zijn op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Ik zal u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houd ik me aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en heb ik aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Met vriendelijke groet,
Gitte de Vos- van der Gaag
Mondhygiëniste

mondhygiënistepraktijk gitte logo website

Download bovenstaande tekst.